REKLAMACJE

REKLAMACJE

Uszkodzenie paczki:

Przed odbiorem zamówionej paczki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku gdy opakowanie posiada widoczne ślady uszkodzenia, możesz odmówić przyjęcia przesyłki. Jednocześnie skontaktuj się z Nami: e-mail: sklep@unibeauty.pl

Uszkodzenie produktu:

W przypadku jeśli uszkodzenie dotyczy produktu znajdującego się w paczce, prosimy niezwłocznie sporządzić dokumentację zdjęciową, sporządzić krótki opis uszkodzenia oraz w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania produktu przesłać do Nas na adres mailowy: sklep@unibeauty.pl
W przypadku reklamacji w okresie ważności produktu prosimy o sporządzenie dokumentacji zdjęciowej, wraz z opisem wady i przesłanie na adres: sklep@unibeauty.pl.
W ciągu 14 dni reklamacja zostanie rozpatrzona.

ZWROTY

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.
W wypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, nie posiadającym jakichkolwiek śladów użytkowania, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Uni Beauty Sp. z o.o.
Branickiego, nr 18 lok.UF 2.1
Warszawa 02-972

Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Złe zabezpieczenie paczki i tym samym jej uszkodzenie w transporcie, leży po stronie Klienta tym samym, zwrot należności będzie niezasadny.

FORMULARZ ZWROTU
plik .doc

POBIERZ

FORMULARZ REKLAMACJI
plik .doc

POBIERZ